De Knop Recycling

De Knop Recycling BV is een dienstverlenend bedrijf, actief op gebied van recuperatie van schroot, ijzerhoudende en niet-ijzerhoudende metalen.

De Knop Recycling BV / SRL
Mariemontkaai 20
1080 BRUSSEL / BRUXELLES
Tel:  02 410 43 36
Fax: 02 410 38 99
de.knopmet@skynet.be

Onze hoofdactiviteit bestaat uit het weghalen van schroot in fabrieken, metaalverwerkende bedrijven en producenten van schroot.

Zowel bedrijven als particulieren kunnen hun oude ferro en non–ferro metalen rechtsreeks aanleveren op onze site te Molenbeek.

De Knop Recycling BV is actief in het recycleren van alle ferro en non–ferro metalen zoals:

 • ijzer - gietijzer

 • koper

 • tin

 • aluminium label

 • lood

 • inox

 • zink

 • etc …

Maar we verzorgen eveneens de ophaling en recyclage van ander metaalhoudend afval zoals:

 • batterijen

 • electromotoren

 • radiografieën

 • accumulatoren

 • etc …

Tevens is De Knop Recycling BV erkend voor de recuperatie van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

Sinds 2013 is onze onderneming ook ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 gecertificeerd door AIB Vincotte.

Actueel beschikt de onderneming over een park van 6 voertuigen en 130 containers van 1 tot 20m³ die ze ter beschikking stelt van haar cliënteel.